Blue Poison Dart Frog - Dendrobates azureus

Peoria Zoo

Peoria Zoo