Green and Black Poison Dart Frog - Dendrobates auratus

Peoria Zoo

Peoria Zoo