Neon Day Gecko - Phelsuma klemmeri

Peoria Zoo

Peoria Zoo